Reklamlar

Akşener'in partisinin programı belli oldu: NATO'ya bağlılık, ABD ile işbirliği,Kürt meselesi

Akşener'in partisinin programı belli oldu: NATO'ya bağlılık, ABD ile işbirliği,Kürt meselesi 

Akşener'in partisinin programı belli oldu: NATO'ya bağlılık, ABD ile işbirliği,Kürt meselesi 

Akşener'in partisinin programı belli oldu: NATO'ya bağlılık, ABD ile işbirliği,Kürt meselesi 
HUKUK, ADALET, TEMEL HAKLAR VE SİYASET Genel olarak Hukuk Siyaseti:Türk devlet geleneğinin en köklü kurumlarından biri töre yani hukuktur. Türk Devletlerinin yüzyıllar boyunca ayakta kalması, imparatorluklar haline gelmesi, adaletli devlet yönetimi sayesinde olmuştur. Dünya tarihinde “Türk’ün adaletine sığınmak” anlayışının ve “Şeriatın (adaletin) kestiği parmak acımaz” atasözünün kaynağı, hukukun üstünlüğüne ve adaletli yönetime olan inançtır.Tarihinde birçok devlet ve imparatorluk kurmuş olan milletimizin hukuk bilinci ve adalet duygusu oldukça yüksektir.
Çağdaş dünyada bir hukuk devletinin üç temel unsuru olan Kanuni İdare İlkesi, İdarenin Yargısal Denetimi İlkesi ve Bağımsız Yargı İlkesi taviz verilmeyecek ilkelerimizdir. Siyasi talimatla iş gördüğü yaygın kanaat haline gelen Sulh Ceza Hâkimlikleri ilga edilerek, ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza düzenine geçilecektir. Böylelikle uluslararası standartlarda kararlara vaki itirazın üst dereceli mahkeme-hâkim tarafından görülmesi ilkesi de yeniden hayata geçirilecektir.Yargı bağımsızlığını, temin ve tesis edecek olan mevcut anayasal sistemimizde Hâkimler ve Savcılar Kuruludur. H.S.K’nun bağımsız yargı ilkesini hakim kılabilmesi, doğal yargıç ve yargıç güvencesini layıkıyla gerçekleştirebilmesi, yürütmenin etkisiz ancak ilişik, yargıçların etkili ama tarafsız oldukları bir yapıda teşekkülüyle mümkündür. Kurula üyelik seçimlerinin usul ve esasları anayasaya konulacak, her işine gelenin istediği biçimde değiştirmesi engellenecektir.
Reklamlar