Yazarlar
17 Kasım 2017 ( 295 izlenme )
Reklamlar

İyi Parti, kalan kurumları, eğitimi ve sağlığı satmak istiyor

İlmek ilmek dokunan cumhuriyet kurumları, Özal ve sonrasında lime lime satıldı, kapatıldı; yabancılara peşkeş çekildi… Gelen sattı, giden sattı. Az sayıda kamu işletmesi kaldı. Ama hem AKP, kökünü kurutmak istercesine satmaya devam ediyor hem de yeni kurulan partilerin esas amacı satmak… “Yahu azıcık kaldı, hiç olmazsa kefen parası misali saklayalım kalanı dar zamanda lazım olur” da demiyorlar.

Bakalım “milliyetçiyim” diyenlerin kurduğu İyi Parti, Cumhuriyetin kurumları için ne diyor? Programın girişine “Cumhuriyetin kurucu felsefesine sahip çıkacağız” diye yazmış, birkaç sayfada da “Atatürkçüyüz” demişlerdi.

Ekonomide özel sektörün egemenliğini amaçlıyorlar. Kamu, özel sektörün destekçisi, yol vericisi olabilir sadece. Sadece özel sektörün gücünün yetmediği alanlara girebilir, girdiği zaman da zinhar özel sektörle rekabet edemez.

“Devletin piyasalara müdahalesinin en aza indirgenmesi temel hedeftir.”

“Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, kamunun özel sektörle haksız rekabet etmeyecek bir yapıda temel ara malların üretiminde doğrudan yer almasını sağlayacağız.”

Satılmamış kurumların satılmasını da amaçlıyor. Blok satış yapmayacak, halka arz edeceklemiş!

“Özelleştirme uygulamalarında blok satış yöntemine son verilerek, sermayenin tabana yayılması amaçlanacaktır.”

“Patent, lisans ve şirket satın alımları gerek özel sektör gerekse de kamu kuruluşları nezdinde desteklenecektir.”

“Kritik öneme haiz barajlı/depolamalı su santralleri dışındaki santraller özelleştirilecektir.”

“Kara yollarında yap-işlet-devret modeli ile özel sektöre inşa ettirilerek işletilecek otoyollarının…”

“Demiryolu işletmeciliği özelleştirilecek.”

“Özel sektörün hava taşımacılığındaki rolü artırılacak.”

İyi Parti, ağaların elindeki toprakları ya da kamu arazilerini topraksız köylüye dağıtmak yerine, kamu arazilerini zenginlere satarak daha fazla toprak ağası yaratmayı amaçlıyor: “Kamunun elinde olan tarım toprakları yatırımcılara büyük tarım işletmeleri tesis etmek üzere tahsis edilerek teşvik kapsamına alınacaktır.”

Tübitak, Fiskobirlik, Tariş, Çukobirlik, Tarım Kooperatifleri, Köy-Koop gibi kamu teşkilatlarının da eli kolu bağlanıyor: “Tübitak nezdindeki enstitülerin özel sektöre açık işlerde özel sektör firmaları ile aynı işe teklif vermeleri engellenecektir.”

“Fiskobirlik, Tariş, Çukobirlik, Tarım Kooperatifleri, Köy-Koop gibi kooperatifler özel sektör ile ortaklaşa çalıştırılarak…”

SATILIK SAĞLIK

“Kamunun verdiği eğitim ve sağlık hizmetleri özel sektör kalitesinde ve ücretsiz olacaktır.”

Demek ki, özel sektörde eğitim ve sağlık paralı olacak. Dahası, özel sektör sağlıkta egemen kılınıyor: “Vakıf ve özel sektörün sağlık alanında daha etkili olması teşvik edilecektir.”

“Özellikle düşük gelirlilerden, ilaç katkı ve muayene fark ücreti alınması önlenecek” Demek ki, “düşük gelirli” olmayanlara parayla.

“Tüm sağlık sigortası birimleri bir çatı altında toplanacak, sağlık sigortası kuruluşu ile sosyal güvenlik kuruluşları birbirinden ayrı birer kurum haline getirilecektir.” Sağlık ve sigorta hizmetlerinin parçalanması, topyekûn sisteme dinamit koymaktır. Ayrıca sağlık, şirketlere, vakıflara ikram ediliyor. Sigortacılıkta ise DSP-MHP-ANAP Hükümeti’nin başlattığı, AKP’nin iyice yol verdiği BES’lere, daha da yol verileceği görülüyor.

SATILIK EĞİTİM

“Özel sektörün eğitim alanındaki girişimleri her eğitim kademesinde teşvik edilecektir.”

“Teşvikler ve özelleştirme politikaları; öğrencilerden beklenen gelişim… yeniden düzenlenecektir.”

“Özel okulların müfredat geliştirmede önleri açılacak…”

“Meslek Lisesi kapsamında değerlendirilecek olan İmam Hatip Liselerinin eğitim düzeyi yükseltilecek.”

***

Atatürk, 17 Şubat 1923’te İzmir Türkiye İktisat Kongresi’nin açılışında da şöyle diyordu: “Siyasal, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”

Atatürk böyle diyor, İyi Parti ise bunları amaçlıyor. Kendi cümleleri ile aktardım. Varın siz yorumlayın gayri.

Not: Devam edecek

İyi Parti’nin kötü amaçları 1

İyi Parti’nin kötü amaçları 2

Mehmet Akkaya

*****

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Fatih Erbakan AKP'nin o teklifine evet dedi! Bu Tayyip Atatürk’e benziyor mu? PEYNİR, ZEYTİN VE YUMURTA YEMEYEN ÇOCUKLAR AYAZ ATA, NOEL BABA ve YENİ YIL MESELESİ!